Oeko-Tex

Oeko-Tex Standard 100 – Den menneskelige miljøstandarden.

Oeko-Tex er en internasjonal miljøstandard som bygger på frivillig forpliktelse og som stiller strenge krav til hvilke stoffer som kan finnes i plagget. For å få sertifikatet må alle bestanddelene i et plagg bli godkjent i en uavhengig test.

Mange av Jobmans produkter er godkjent ifølge Oeko-Tex Standard 100. Det innebærer at produktene ikke inneholder stoffer som kan være skadelige for mennesker ved direkte hudkontakt. Dette har naturligvis også en positiv effekt for det globale miljø-spørsmålet.

Testene for skadelige stoffer omfatter:

  • stoffer som er forbudt ifølge lov

  • lovregulerte stoffer

  • alllment kjente risikable stoffer (men per i dag ikke lovregulerte kjemikalier)

  • parametere for forebyggende helsearbeid