Bærekraftsarbeid

Som en del av New Wave Group følger vi konsernets atferds- regler i vårt bærekraftsarbeid. Atferdsreglene inneholder de grunnleggende kravene New Wave Group stiller til produserende leverandører og er utformet etter internasjonale konvensjoner som for eksempel ILO-konvensjonene og FNs erklæring om menneske- rettigheter.

Atferdsreglene kommer fra amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), en organisasjon med over 2 000 medlemsbedrifter i verden som arbeider for bedre arbeidsvilkår i risikoland. Medlemskapet i amfori innebærer at vi i New Wave Group stiller krav til leverandørene våre – men også at det stilles krav til oss. Vår forpliktelse overfor amfori er blant annet å la et visst antall leverandører bli kontrollert uavhengig for å sikre at de oppfyller amforis krav i amforis atferdsregler. 

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)
Amfori BSCI er et initiativ for bedrifter som vil arbeide aktivt med å forbedre arbeids-betingelsene i den globale leverandør-kjeden. Atferdsreglene stiller krav til medlemmenes leverandører, blant annet når det gjelder lønn, forbud mot barne- arbeid, tvangsarbeid og diskriminering.
www.amfori.org/content/amfori-bsci

Clean Shipping Index
Clean Shipping Index er et initiativ som har som mål å påvirke rederiene til å bruke renere fartøy. Organisasjonen har utviklet verktøyet Clean Shipping Index som har som formål å hjelpe bedrifter med å vurdere miljøpåvirkningen ved valg av speditører eller rederier.
www.cleanshippingindex.com

Textile Exchange
Textile Exchange er en internasjonal organisasjon som arbeider for en ansvarlig ekspansjon av verdens tekstilbransje, med fokus på økologisk bomull.
www.textileexchange.org

Kemikaliegruppen
Kemikaliegruppen organiseres av Swerea IVF og skal spre den nyeste informasjonen om kjemi- og miljørelaterte spørsmål. Hensikten med gruppen er å være en støtte og sørge for verktøy for lovkrav og andre aktiviteter på kjemikalieområdet.
www.kemikaliegruppen.se