Miljøpolicy:

Jobman Workwear AB arbetar aktivt och fortlöpande för att minska den miljöpåverkan vi och våra leverantörer ger upphov till, där det är ekonomiskt motiverat. Vi ser det som en självklarhet att följa tillämplig lagstiftning som miniminivå samt att alla medarbetare på Jobman Workwear AB besitter relevant miljökompetens och är engagerade i vårt miljöarbete.

Jobman Workwear AB är sedan år 2000 miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Certifikatet omfattar:

”Design, produktutveckling, produktionsstyrning, marknadsföring, försäljning och distribution av arbetskläder”

Öko-Tex Standard 100 – Den mänskliga miljöstandarden

Många av Jobmans produkter är godkända enligt Öko-Tex Standard 100.
Det innebär att produkten inte innehåller ämnen som vid direkt kontakt kan vara skadliga för människan. Naturligtvis har detta en positiv inverkan även på den globala miljöfrågan.

Öko-Tex är en internationellt preciserad standard. Hela tillverkningsprocessen och alla delar i ett plagg måste uppfylla kraven.