Etikk:

Social kvalitetsövervakning

New Wave Group anslöt sig år 2006 till den europeiska samarbetsorganisationen för social kvalitetsövervakning, Business Social Compliance Initiative. BSCI är ett gemensamt revisionssystem för varuleverantörer som utvecklats av europeiska företag, fackföreningar och organisationer som styrs av Foreign Trade Association – FTA  i Bryssel.

BSCI har som mål att förbättra varuleverantörernas arbetsförhållanden samt göra övervakningen av varuleverantörer entydigare och enhetligare.

New Wave Group/BSCI Code of Conduct behandlar följande områden:
- Efterföljande av gällande lagar
- Föreningsfrihet och rätt till kollektiv förhandling
- Förbud mot diskriminering
- Kompensation
- Arbetstider
- Säkerhet på arbetsplatsen
- Förbud mot barnarbete
- Förbud mot tvångsarbete
- Miljö och säkerhetsfrågor