Varselklær

Varselklærnes utseende styres av EU-standarden EN ISO 20471. Alle varselklær fra JOBMAN WORKWEAR følger standarden for maksimal synlighet og trygghet om at sikkerheten blir ivaretatt.

Utseendet styrt av EU-standard
Varselklærnes utseende styres av EU-standarden EN ISO 20471, som blant annet beskriver hvilke farger som kan brukes, hvor på klærne reflekser skal plasseres og hvilken informasjon som må følge med plaggene. Det stilles krav til materialets egenskaper for at synligheten skal bli så god som mulig og for at plaggene skal tåle vask uten at synligheten blir dårligere. Plaggets utforming må også følge bestemte maler for at maksimal synlighet skal oppnås.

Testes av utvalgte testinstitutter
Når plaggene med tilhørende dokumentasjon er godkjent, utstedes et sertifikat som bekrefter at de har egenskapene som kreves ifølge standarden EN ISO 20471. I plaggene er det en CE-merking som bekrefter at de er sertifisert, og det følger også med informasjon om pleie og om hvordan plaggene skal brukes.

Skal brukes der det finnes trafikk
På alle arbeidsplasser der det forekommer noen form for trafikk skal det brukes varselklær. Slike steder er veier, parker, havner, bygge- plasser, laste- og losseplasser, gruver, parkeringsplasser, flyplasser, festivaler og lignende arbeidsplasser. På Statens vegvesen sine områder gjelder deres regler, og for øvrig gjelder reglene som er fastsatt av den enkelte kommune. De fleste kommuner har valgt å følge vegvesenets regler.

Varselplagg er delt inn i tre klasser
Plaggene deles inn i tre klasser basert på plaggenes synlighet. Klassifiseringen bestemmes fremfor alt av plaggenes fluoresce-rende overflater og refleksoverflater.

 • Klasse 3:
  Høyest synlighet. Total fluorescerende overflate skal være minst 0,8 m2 og refleks 0,2 m2.

 • Klasse 2:
  Total fluorescerende overflate skal være minst 0,5 m2 og refleks 0,13 m2.

 • Klasse 1:
  Lavest synlighet. Total fluorescerende overflate skal være minst 0,14 m2 og refleks 0,1 m2. 

For alle klassene gjelder det at mellomrom mellom refleksene ikke kan være større enn 10 cm. Dette innebærer for eksempel at glidelåsen må være lukket på en jakke.

Mulig å kombinere ulike plagg
Det er mulig å kombinere plagg av ulike klasser, men klasse 1 + 2 blir ikke automatisk klasse 3. For å oppnå klasse 3 må plaggenes totale fluorescerende overflate være minst 0,8 m2. Plagg med ulike farger kan også kombineres. De må imidlertid sertifiseres sammen for at overflaten skal regnes med, ellers gjelder det enkelte plaggets overflate.

Gul farge er mest synlig
EU-standarden spesifiserer tre godkjente fluorescerende farger: gul, oransje og rød. Det skal fremgå av sertifikatene at plaggene er godkjent for å kombineres. Ved tester har det vist seg at gul farge har dobbelt så god lyskraft som oransje og rød. Dessuten er gul den eneste av disse tre fargene som er fluorescerende i direkte sollys og i natriumbelysning, som er den typen belysning som brukes i for eksempel tunneler.

Reflekser for synlighet i mørke
I mørke reduseres de fluorescerende fargenes lyskraft. Derfor har plaggene også reflekser som skal reflektere lyset fra lyktene på kjøretøy i mørket. Reflekser på bena gjør at man er synlig fra en større avstand.

Hvem bestemmer når det er nødvendig å bruke varselklær?
Det er arbeidsgiverens og arbeidstakerens ansvar å sette seg inn i hvilke krav som gjelder.

 • I Norge gjelder EU-regler om personlig verneutstyr. Standarden EN ISO 20471 innebærer krav om fluorescerende materialer og reflekser.
 • I Norge finnes en generell arbeidsmiljølov. I den fremgår det at arbeidsgiveren er forpliktet til å sørge for personlig verneutstyr hvis det kreves.
 • Arbeidsgiveren og arbeidstakeren blir vanligvis enige om egnede varselklær for det aktuelle arbeidet. Oppdragsgiveren har rett til å stille spesielle krav til arbeidsklærnes klasse for en spesifikk arbeidsplass.
 • Av arbeidsmiljø- og trafikksikkerhetsgrunner har Statens vegvesen bestemt at varselklær i klasse 3 skal brukes ved arbeid på deres områder. Dessuten skal varselbukse i minimum klasse 2 kompletteres ved arbeid på vei med passerende trafikk i mørke, dis og tåke eller tilsvarende forhold.